# اکنکار

فعالترین فرقه های کشور اعلام شد:شیطان پرستی ،عرفان کیهانی، اوشو، اکنکار، سرخپوست

معروفترین گرایشهای ضاله در کشور ما شیطان پرستی ،عرفان کیهانی، اوشو، اکنکار، سرخپوستی، رام الله، پائولو کوئیلو و دالایی لاما ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 50 بازدید