متهم اعتراف کرده: پرونده این فرد بعداز تکمیل به دادستانی فرستاده می شود
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دستگیری رئیس فرادرمانی ،عرفان حلقه ،عرفان کیهانی ،دستگیری مدعی امامت

بازداشت یکی از اعضای فرقه های نوگرا

دادستان تهران از بازداشت یکی از اعضای فرقه های نوگرا خبر داد.

       متهم فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب اعتراف کرد


 

وی در مورد تشکیل برخی از فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب گفت: پرونده در یک مورد از یک سال پیش در دادستانی تشکیل شد

که اتهام متهم توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، دخالت در امور پزشکی، دایر کردن کلاسهای آموزشی غیرمجاز، اخذ وجه و ... بوده است.

هرچند که وی چند بار آزاد شد ولی تکرار جرم موجب شد تا دوباره متهم بازداشت شود. اکنون فرد بازداشت شده اعتراف کرده

و پرونده در دادگاه در حال بررسی است.