افشاء ارتباط فرقه کیهانی و فرقه رجوی
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: منافقین و عرفان کیهانی ،فرقه های ضد تشیع ،فرقه های نوظهور ،عرفان حلقه


حمایت منافقین (سازمان مجاهدین خلق)

از فرقه عرفان کیهانی 

 

با بررسی گزارش به خوبی روشن است که نامبرده با اعضای این فرقه در ارتباط است.

 

به گزارش « عروج» در حالی رهبر فرقه کیهانی حلقه به علت اتهاماتی همچون، ارتداد، سب النبی و ترور در بازداشت به سر می برد احمد باطبی رابط مستقر گروهک نفاق در صدای آمریکا با ارائه گزارشی به تطهیر این رهبر فرقه ای پرداخت.

با بررسی گزارش به خوبی روشن است که نامبرده با اعضای این فرقه در ارتباط است.

در همین خصوص نامبرده با یکی از اعضای این فرقه که در ارمنستان مستقر است ارتباط تلفنی برقرار نمود.

در گزارش فوق نامبرده با تحریف واقعیت اعمال فرقه ای این گروه به طب مکمل مرتبط نمود در حالی که فرا درمانی مورد ادعای این فرقه حتی در آمریکا نیز جزو این رشته محسوب نمی گردد.