فراخوان تشکیلات عرفان حلقه جهت معاندت با نظام
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: عرفان حلقه و امنیت ملی ،معاندین نظام اسلامی


فراخوان فرقه کیهانی برای امضای کمپین علیه

نظام مقدس جمهوری اسلامی عرفان حلقه ،‌ عرفان کیهانی ،‌ فرادرمانی ،‌

چه شده است افرادی که با بهانه ی کسب افتخار برای ایران فعالیت می کردند حال فراخوان مقابله با نظان مقدس  اسلامی  را صادر می کنند!

افرادی که در ایران راه حتی به سایر رفقای خویش توصیه می کنند با عناوین جعلی بر علیه امنیت نظام اقدام کنند... آیا نمی دانند تضعیف نظام اسلامی حرام است؟

عرفان حلقه ،‌ عرفان کیهانی ،‌ فرادرمانی ،‌

افرادی که عرفان را جعل می کردند ، افرادی که وعده دروغین درمان می دادند امروز نقاب از چهره پلید خود برداشتند و برای تضعیف و محکومیت ایران اسلامی دست به دامان دشمنان قسم خورده نظام شدند! اف بر شما ...

نفاق شما از ابتدا هم مشخص بود امروز مسئولان قضائی کشور دیگر بهانه ای ندارند،‌ ترویج و تبلیغ اندیشه  و عقاید انحرافی ،‌فتوای مراجع و در نهایت معاندت با نظام اسلامی  حکم رئیس فرقه عرفان حلقه (کیهانی) را مشخص ساخته است...

دیگر بهانه ای نمانده است...

 

 

جهت گزارش این سایت منحوس به filter@dci.ir ایمیل ارسال کنید.