شاخصه های فرقه های معنوی جدید فعال در ایران
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فرقه های معنوی ،فرقه های معنوی ایران ،نقى فرقه های معنوی ،مقاله بررسی فرقه های معنوی

شاخصه های فرقه های معنوی جدید فعال در ایران


 

به عنوان مثال یک فرقه ی خود ساخته ی وارداتی که در ایران شبکه دارد, دارای شاخصه های زیر میباشد:

1.داشتن رهبری خود خوانده که دقیقا درباره این شبکه ها صدق میکند;بنابراین,کافی است از رهبران این

شبکه هاپرسش شود استادش کیست و نزد کدام یک از عرفا یا متخصصان طب و یا کدام دانشمند تلمذ کرده و

استاد مبانی اعتقادی وی کیست؟ قطعا هیچ استادی معرفی نمیشود و این فرد میگوید هرچه دارد و هرچه

تدوین کرده است بدون شاگردی در مقابل بزرگان عشق و معرفت بوده است و این یعنی خود خوانده بودن.

 

2.شبکه های ایجاد شده و وارداتی و وابسته به شبه عرفان های مسیحی,یهودی و بودایی مانند رام الله,

tm,tsmو ... عرفان را سرلوحه کار خود قرار داده و دم از عرفان گرایی میزنند.

 

3.معمولا فرقه ها (رهبران و مدیران اصلی) هیچ کدام به مراجع معظم تقلید رجوع نمیکنند و بنای شرعیات

با تشخیص خودشان است. خوب است مریدان از این رهبر خود خوانده سوالی کنند با نظرات فقهی کدام

یک از مراجع جلو رفته است و در مقابل سئوالات شرعی آیا خود پاسخگو بوده یا ارجاع به نظرات فقیه

جامع الشرایط داده است؟ و یا اساسا خمس و زکات و ... را به کدام مراجع داده و یا در ایام عمرش مقلد

بوده یا خود اجتهادی داشته و سوادش را از کجا آورده است؟ این سومین ویژگی و شاخصه فرقه های خود

ساخته یا وارداتی است.

 

4.معمولا در چند سال اخیر,رهبران فرقه ها برای اینکه خود را بین دیگران مطرح کنند و در آشکار و پنهان مرید

جمع کرده و روی آن اثر بگذارند,سعی در طرح قدرت ماورایی دارند,مثلا داشتن انرژی درمانی,شفا درمانی,

اسکن درمانی,و یا ارتباط با ارواح و اجنه و ملائلکه و دیگر موجودات ماورایی و یا ارتباط با غیب و ملکوت و...

 

5. یکی دیگر از شاخص های فرقه ها, ایجاد تشکیلات و دایر کردن کمیته ها و حلقه های گوناگون پنهان و

آشکار است که معمولا است که معمولا به صورت هرمی پیش میرود و فراگیر میشود و هرکدام از این کمیته ها

و حلقات وظایف خاصی دارند; مانند وظیفه ی آموزش,حقوقی,آرشیو,نشر,ارتباطات,پژوهش,سایت و...

 

6.یکی از اهداف فرقه ها نفوذ و عامل گیری در مراکز حساس و مهم است.

 

7.یکی از شاخص های دیگر فرقه ها, تهدید کسانی است که به شکلی با رهبر فرقه و یا مریدان در افتاده و

مخالفت در روند کار آنها دارد,با این افراد به شدت برخورد میشود و مورد بایکوت قرار میگیرند و تا مرحله ی حذف

فیزیکی و کشتن پیش میروند.

 

8. از دیگر شاخص های یک فرقه, ایجاد شبهه در اعتقادات اسلامی و قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم و ...

است ; بنابراین, در برخی جلسات شبهات اساسی به وحی و راه انبیا - علیهم السلام- وارد میکنند و با این

قید که میخواهند رحمانیت عام الهی را برشمرند , مسیر حق معصومین -علیهم السلام- حذف و ارتباط انسانها

با روح القدس مطرح می شود; همچنان که در اساسنامه ی بعضی از شبکه های شبه عرفانی این شبهات

آشکارا دیده میشود.

 

9. شاخص دیگر تشکل های شبه عرفانی; ایجاد گستردگی و شاخه های گوناگون در شهر های مختلف است.

 

10. همه ی فرقه های شبه عرفانی در آغاز تلاش دارند خود را غیر سیاسی و تنها فذهنگی و اجتماعی

معرفی کنند; اما به موقع و در برخی تنگناها به ناگاه سیاسی میشوند و چهره عوض میکنند و حتی اصول شبه

عرفانی خود نیز کنار میگذارند.

 

در مجموع با تعمقی در گرو های شبه عرفانی و بررسی اهداف ایشان در تشکیل فرقه های غیر دینی و غیر

مذهبی به این نتیجه خواهیم رسید که دشمنان اسلام و مسلمین به ویژه دشمنان تشیع , بهترین راه را ایجاد 

فرقه های گوناگون در ایران برای بر هم زدن صفوف مسلمین میدانند و میخواهند از این راه جامعه اسلامی را به

ضعف بکشانند تا شیاطین به راحتی در ایمان ملت به ویژه جوانان رسوخ کنند.

 

برگرفته از نشریه ی مکتب جبهه