سرکردگان فرقه کیهانی بازداشت شدند
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: سرکردگان فرقه کیهانی ،دستگیری مدعیان ،بازداشت مدعی امامت ،محمدعلی طاهری

ان تصبر تظفر "وعده الهی تخلف ناپذیر است"

 

 

دستگیری تمامی سرکردگان فرقه کیهانی

 

آقایان سروش و سوشیانت .ع ، خانم ویدا.پ، آقای مهدی.ن و چندین تن دیگر از سران فرقه کیهانی امروز دستگیر شدند. از همین طریق و از طرق دیگر از تمامی مسئولان... و دستگاه قضائی کشور تشکر و قدردانی می کنیم.